לאכול את בילבאו

בחודש הראשון שלנו בספרד, א’ שם לב שאני לא עושה כלום חוץ מלהסתחרר מהפרודוקטים בשווקים ובסופרים. טכניקלי לא עושה כלום. קמה בבוקר במטרה מסוימת, אבל