ולנסיה ופאייה

מדריד היא אהובת נפשי, אבל מה לעשות שלגברת אין ים. תאמינו לי שלו הייתי יכולה הייתי מביאה ים למדריד. או אולי בעצם לא, כי אז