איפה אוכלים בקדיס?

יולי-אוגוסט זו העונה הכי מטויילת בקרב ישראלים. בשנים האחרונות הם נוהרים למדריד כי מדריד זה כיף וכי אוגוסט = חופש. אבל כולם שוכחים שני דברים: